پرونده رانت ۷ هزار میلیاردی شرکت «عمران کرمان» به مجلس رسید

رئیس کمیسیون عمران مجلس از بررسی پرونده رانت ۷ هزار میلیاردی شرکت عمران کرمان در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی پرونده رانت ۷ هزار میلیاردی شرکت عمران کرمان در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: پس از تعطیلات مجلس بررسی این پرونده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.


نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که این شرکت برای فعالیت های عمرانی وامی دریافت کرده است باید در همان حوزه به مصرف برساند و استفاده از این وام برای پروژه های دیگر اشکال شرعی و قانونی دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: این شرکت در صورتی که برای اجرای پروژه خاصی وام دریافت کرده است باید در همان پروژه اعتبارات بانکی را هزینه کند.

کد خبر 4400253
mehrnews.com/news/4400253