پیام جهانگیری
اعتبارات اسنادی با نرخ مبادله‌ای قبل از ۲۱ فروردین ۹۷ که کالاهای مربوط به آنها از گمرکات ترخیص شده و سررسید پرداخت آنها بعد از این تاریخ است مشمول استفاده از یارانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ بخشنامه جدید ارزی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات اسنادی با نرخ مبادله‌ای قبل از  ۲۱ فروردین ۹۷ که کالاهای مربوط به آنها از گمرکات ترخیص شده و سررسید پرداخت آنها بعد از این تاریخ است مشمول استفاده از یارانه شد.متن این مصوبه به شرح ذیل است: 

وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰مورخ ۹۷.۱.۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۸۷/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷.۲.۲ تصمیم کارگروه موضوع بند (۱۴) تصویب نامه یاد شده به شرح زیر ابلاغ می شود:

اعتبارات اسنادی، یوزانس و ریفاینانس مفتوحه قبلی بابت کالاهای موضوع (۱۵) اصلاحی تصویب نامه شماره مذکور به نرخ مبادله ای که کالای مربوط آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۱ ترخیص شده و سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ یاد شده است، مشمول استفاده از یارانه موضوع بند مذکور می گردد.

فهرست کالاهای مشمول (با ذکر تعرفه کالاهای مربوط) از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و از محل اعتبار پیش بینی شده در بند (۱۵) اصلاحی تصویب نامه مزبور قابل پرداخت است.

mehrnews.com/news/4286616