رهبری
صدوسی و یکمین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، صدوسی و یکمین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شد.  در این شماره، در گزارشی با عنوان «اتاق جنگ ایران کجاست؟» به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که در دیدار کارگران و کارآفرینان فرمودند: وزارت خزانه داری اتاق جنگ علیه ایران است، پرداخته شده است.  

mehrnews.com/news/4286712